Pásové rýpadlá SR

S vysokou produktivitou, ideálne pre stiesnené pracoviská

Pásové rýpadlá Case s krátkym zadným rádiusom sú ideálne pre pracoviská v mestských zónach. Je to vďaka výrazne nízkej vonkajšej hlučnosti a schopnosti pracovať aj v rozmerovo obmedzených priestoroch. Inteligentný hydraulický systém a inovatívne spaľovacie motory im dávajú mimoriadne priaznivú spotrebu paliva. Vysokú produktivitu podporuje aj vynikajúca ovládateľnosť a krátke časy pracovných cyklov.

Model Max. hmotnosť Výkon motora Prospekt na stiahnutie
CX75C SR 8000 kg 40.0 kW (rameno mono)  pdf CX75CSR - 80CMSR
CX75C SR 8360 kg 40.0 kW (rameno offset)  pdf CX75CSR - 80CMSR
CX80C MSR 8690 kg 40.0 kW  pdf CX75CSR - 80CMSR
CX145C SR 14500 kg 74.9 kW  pdf CX145C - CX235CSR
CX235C SR 25800 kg 119.3 kW  pdf CX145C - CX235CSR