O značke Case

CASE Stavebné Stroje

Stavebné stroje so značkou CASE sa môžu s hrdosťou oprieť o históriu siahajúcu do 19 storočia. Stroje CASE sú synonymom produktivity a inovácie . Výrobca, CASE Construction Equipment, ako aj celá distribučná sieť predstavovaná miestnymi dílermi je tu pre svojich zákazníkov nie len v okamihu predaj stroja ale aj potom ako stroj odpracuje 1000, 5000 či 15000 hodín. Zákazníci môžu počítať s dlhodobou podporou značky a predajcu v oblasti expertného poradenstva, servisu, dodávky náhradných dielov, príslušenstva a financovania.

CASE vyvíja zariadenia budúcnosti

Vyvinuli sme najlepšiu technológiu spaľovacích motorov pre stavebníctvo: naše riešenie nízkoemisných motorov prináša do segmentu stavebníctva mohutný výkon a nízke prevádzkové náklady – to všetky pri splnení emisných noriem Tier 4. A sme pripravení aj na ďalšie stupne znižovania škodlivých emisií, aby sme naďalej dodávali výkonné a nákladovo efektívne riešenia, chrániace životné prostredie.

História CASE

Už v r. 1842 americký vynálezca Jerome Increase Case dal meno firme na výrobu mláťačiek. Do konca 19. storočia sa firmy vyvinula na najväčšieho výrobcu mobilných parných strojov. Do sektoru stavebných strojov CASE vstúpil v r. 1912, keď zahájil výrobu parných grejdrov a hutniacich valcov.Na začiatku 21. storočia patrí značka k najvýznamnejším globálnym výrobcom úplnej rady stavebných strojov.

 • CASE bol prvý výrobca ktorý vyvinul a vyrobil teleskopicky výsuvné rameno podkopu, patentovaný systém Case Extendahoe
 • CASE bol prvý výrobca ktorý na rýpadlo-nakladači použil systém tlmenia výkyvu predného výložníka (Ride Control System)
 • CASE bol prvý výrobca ktorý na rýpadlo-nakladač namontoval automatickú prevodovku Power Shift

Míľniky histórie Case:

 • 1842     J.I.Case založil v Racine, Wisconsin USA, fabriku na výrobu poľnohospodárskych mláťačiek
 • 1865     Americký orol bielohlavý „Old Abe“ sa stal symbolom a maskotom značky
 • 1869     Case sa vyrába sériovo prvý mobilný parný stroj
 • 1912     Case vyrába stroje na výstavbu ciest vrátane parných valcov a grejdrov
 • 1957     Case ako prvý na svete zahájil priemyselnú výrobu rýpadlo-nakladačov
 • 1969     Po zakúpení práv zahájila výroba šmykom riadených nakladačov v závode Burlington, Iowa, neskôr presunutá do mesta Wichita, Kansas, kde pokračuje až dodnes
 • 1988     Rýpadlo-nakladač Case bol zaradený medzi 100 najlepších výrobkov Ameriky
 • 1999     Spojenie so značkou New Holland vytvára CNH Global, svetovú vedúcu skupinu pre výrobu a predaj stavebných a poľnohospodárskych strojov
 • 2005     Výroba rýpadlo-nakladačov Case dosiahla počet 500 000 kusov
 • 2011     Case sa stáva lídrom v uvádzaní nízkoemisných motorov Tier 4 do sektoru stavebných strojov

História značky CASE bola budovaná na celom svete spolu s výstavbou nových ciest a diaľnic, pri realizácii tých najsmelších stavebných projektov či pri ťažení nových priemyselných príležitostí. Aby sme to dokázali, vždy sme ponúkali tie najlepšie výrobky s vyspelou technológiou konštrukcie a výroby.

Presné stavebníctvo

Menežment flotily stavebných strojov je teraz jenoduchý a efektívny. Systém CASE Site Watch môže monitorovať výkon každého jednotlivého stroja a optimalizovať využívanie všetkých zariadení. Bezpečnosť investície je chránená sledovaní GPS pozície, obmedzením oblasti pohybu, obmedzením času prevádzky, detekciou pohybu či prevenciou reštartu motora na vybraných modeloch. Optimalizácia pruduktivity flotily strojov mapovaním aktivít každého stroja a dostupnými informáciami o stave vozidiel znižuje prevádzkové náklady a umožňuje automatické plánovanie operácií údržby. Vyššia zostatková hodnota použitých strojov potom prirodzene vyplýva z optimalizácie režimu údržby strojov.

Zákazníci CASE

Našich zákazníkov vnímame skutočne vážne – tak vážne že pravidelne prizívame používateľov našich strojov aby sa podieľali na ich vývoji a vylepšovaní. Tento proces (CDPD – Custor Driven Product Definition) námpomáha lepšie porozumieť potrebám zákazníkov a umožňuje vyvíjať a testovať nové modely ktoré zodpovedajú požiadavkám trhu.

Pre potreby testovania, predvádzania a porovnávania našich výrobkov slúži jedinečné Zákaznícke centrum neďaleko Paríža.